Władysław Izydor Szafarkiewicz ur. 10-maj-1828 zm. 5-Paź-1861,   
od 15.VI.1853 r. doktor filozofi (tj. nauk przyrodniczych)

Pierwszy syn Nikodema – Jana Nepomucena, dziadka mego.

Urodził się 10.V.1828 r. w Polskiej Przysiece pod Kościanem, którą ojciec jego dzierżawił od Kurnatowskiego. Ochrzczony w dniu 31.V.1828 r. w kościele w Czaczu. Chrzestnymi byli Dr med. Hasselt ze Smigla i babcia noworodka Kunegunda z Góreckich Suppingerowa.

Uczęszczał przez pięć lat do gimnazjum Marji Magdaleny w Poznaniu za czasów dyrektora Dr Brettnera. 

Gdy gimnazjum to zamknięto z powodów politycznych, wstąpił do gimnazjum kolońskiego w Berlinie, które też ukończył. Od roku 1849 studiował w uniwersytecie w Wrocławiu fizykę i chemję oraz nauki przyrodnicze. Podczas studji zamieszkiwał przy ul. Ohlanestr. Nr.24 a później Neue Gasse 19.

Po napisaniu i wygłoszeniu pracy pod tytułem „Beobachtungen über Erregung von Warme oder Kalte beim Übergang des galvanischen Stromes zwischen heterogenen Leitern“, otrzymał w dniu 15.VI.1853 r. doktorat fakultetu filozoficznego uniwersytetu we Wrocławiu.

Od św. Michała 1856 r. do Wielkiejnocy 1859 r. praktykował jako kandydat w Szkole Realnej w Poznaniu, później został powołany do „Szkoły Głównej” w Warszawie, późniejszym uniwersytecie.

Po kilku latach zachorował, powrócił do rodziców do Dzierzchnicy, gdzie zmarł jako kawaler. Pochowany jest na cmentarzu w Targowej Górce pod Neklą pow. Średzkiego.

odpis z rękopisu – zeszytu kpt. WP Władysława Szafarkiewicza

Name: Szafarkiewicz, Wladislaw
Dates: 1828-
Occupations: Dr.phil./519
Archive: Polskie Archivum Biograficzne
Fiche: I 534,386

Title of Source: Poggendorff [= Short title] 
Biographisch-literarisches  Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften : enthaltend Nachweisungen über Lebensverhältnisse und Leistungen von Mathematikern, Astronomen, Physikern, Chemikern, Mineralogen, Geologen usw. aller Völker und Zeiten / Poggendorff, Johann C.. - Leipzig. - 1863- 1939 (7 Bde)