O
Twierdzeniu Taylora

Rozprawa
dotycząca matematyki
którą
za zgodą i pozwoleniem
Prześwietnego filozofów gremium
w
Żywicielce Nauk na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma
dla
uzyskania z przyjętym obyczajem najwyższych godności w filozofii
dnia 16 sierpnia 1845 r.
publicznie będzie bronił

Bruno Józef Szafarkiewicz
Poznaniak

Rolę przeciwników przyjmą:
N. Radziszewski, kandydat filozofii
H. Szuman, kandydat prawa
J. Stefański, kandydat filozofii

Berlin
Drukarnia Gustawa Schade

tłumaczyła dr Maria Szafarkiewicz