Tekst spisany z pamiętnika Rozalii Szafarkiewicz, 
zob. widok tej kartki
 

Władysław Izydor uro. się 10 Maia 1828 w Sobotę o 2 go: po połud. w Polskiej Przysiece

Emiliia Michalina uro: się 28 Września 1829 w Ponied (Piąt) o 10 go: rano w Pol. Przysiece 
za mąż poszła d 19 Grudnia 1850 w Londynie
umarła w Berlinie 20 lipca 1884

Marianna Wieneia uro: 20 Lipca 1832 w Wtorek w nocy o 2 godzinie w Dzierzchnicy
za mąż poszła d. 22 Lipca 1851 do Inowrocławia

Anna Wanda uro: się 5 Stycznia 1835 o 12 godzinie w południe w Poniedziałek w Dzierzchnicy 
za mąż wyszła d 4 sierpnia 56 Roku do Polski Umarła 30 Stycznia 1863.

Za mąż wyszła 4 Pazdz
1857 do Poznania

Helena, Walerya uro: się 2 lutego 1836 
W Wtorek o 2giej po południu w Dzierzchnicy
Umarła 13 stycznia 1917

Ignacy uro: się d. 1. Października w Poniedziałek 
o 4go w nocy rano w Dzierzchnicy r. 1838.
umarł d 5 stycznia 1843.