Rozalią z Suppingerów Szafarkiewiczów 
z mężem Nikodemem 
w dniu srebrnego wesela 4
.08.1852 r.

Genealogia Szafarkiewiczów

Zapisane w dawnym sztambuchu 
Rozalii z Suppingerów Szafarkiewiczowej przez nią samą daty dotyczące jej:

 1. dzieci: Władysława, Emilii, Marianny, Anny, Heleny, Ignacego

 2. dzieci: Rozalii, Ignacego Leona i Stanisławy 

 3. rodziców i dzieci: Władysława, Anny, Emilii i Ignacego 

 4. męża Nikodema i zięciów i wnuczki Węclewskiej

 5. rodziny córki Emilii Morgenstern

 6. rodziny córki Marii Kunkel 

 7. rodzin córek Anny Grabskiej 
  i Heleny Wituskiej

 8. rodziny córki Rozalii Węclewskiej

 9. dziewięciorga starszych dzieci 
  i  - na następnej stronie - trojga najmłodszych dzieci Ignacego Leona Szafarkiewicza 

Zeskanowane zapiski ze sztambucha Rozalii z Suppingerów Szafarkiewiczowej udostępnione zostały przez obecnego posiadacza tej pamiątki rodzinnej - Bohdana Horsta