Księgi Kanclerskie, AGAD

zob. http://agadd.home.net.pl/metrykalia/

 1. Nominacja ppor. wojsk austryjackich Józefa Szczutowskiego na adiutanta z rangą podporucznika Wojska Polskiego
 2. Nominacja Józefa Szczutowskiego, adiutanta w randze ppor., na majora Wojsk Polskich:
  str.1 u dołu początek
  str.2 treść główna
  str.3 na górze zakończenie
 3. Dymisja wraz z innymi oficerami
  str 1. u dołu początek
  str.2 dokończenie