Bruno Józef Szafarkiewicz,   
ur. 1821 w Gocanowie, zm. 27.7.1892 w Poznaniu, 

przyrodnik, pedagog, doktor Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (publiczna obrona dysertacji z zakresu matematyki <Teoremat Tylora> w dniu 16 sierpnia 1845 r.) tłumaczenie i kopia http://www.proprint-service.de/  

Nauczyciel przyrody w szkołach średnich Poznania (1870-76), a następnie w Wyższej Szkole Rolniczej w Żabikowie (od 1872 - Wyższa Szkoła Rolnicza, od 1919 Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego, a dziś to Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu); 
działacz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; redaktor  m.in. " Ziemianina" i "Przeglądu Poznańskiego"; autor pierwszego klucza do oznaczania roślin Wielkiego Księstwa Poznańskiego (w Historii Naturalnej dla Szkół, 1861) i kilku rozpraw  florystycznych i geologicznych. 

Józef Szafarkiewicz, Dr phil. profesor. Najstarszy syn Wawrzyńca, ur. się 9. IX. 1821 r. w Gocanowie nad Gopłem pod Kruszwicą. Uczęszczał do gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, studiował od 1841 - 1845 r. we Fryburgu Bruzgowijskim i w Berlinie historię naturalną i matematykę, złożywszy egzamin  20. X. 1845 r. w Berlinie. Rok próbny odbył 1845/46 w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, pozostawszy tutaj jako Dr phil. nauczyciel do św. Michała 1853 r. 

Od tego czasu do Wielkiej Nocy 1867 był wyższym nauczycielem (Oberlehrer) w Szkole Realnej w Poznaniu, gdzie w dniu 16. IV. 1866 r. został mianowany profesorem. Żonaty był z Emilią z Malinowskich, zmarłą 2. IV. 1869 r. a po śmierci żony Emilii w latach 1870-tych i 80-tych powtórnie żonaty z Ludwiką z Siemiątkowskich Szafarkiewiczową. 

Zmarł w Poznaniu, 27. VII.1892 r. w parafii Farnej, pozostawiając 2 synów i 2 córki: 

Dr Józef Szafarkiewicz w r. 1848 był redaktorem "Przeglądu Poznańskiego", 
a w r. 1862 po Antonim Rose objął redakcję "Ziemianina". Osobno wydał drukiem:
l. "Stan rzeczy w Wielkim Księstwie Poznańskim"
2. "Historia Naturalna" dla szkół
3. "O Łosiu przedpotopowym" rozprawa umieszczona w programie Szkoły Realnej w Poznaniu 1863 r.

Katalog Biblioteki Raczyńskich podaje:
Prof. JózefSzafarkiewicz , jest autorem:
1. "Tablice geologiczne W. Księstwa Poznańskiego"
2. "Historia Naturalna dla szkół" z 60-ciu drzeworytami - kurs I.
3. "Historia Naturalna dla szkół" - Kurs II z 85 drzeworytami
4. "Stan rzeczy w Poznańskim" wyd. w 1848 r.

W małżeństwie z Emilią z Malinowskich Szafarkiewicz, zmarłą 2 kwietnia 1869 r. 
(jej tablica nagrobna  zobacz,) miał dzieci: 

  1. Stanisława Szafarkiewicza, (1853 -1885) architekta, żona Maria z d. Kurnatowska 
    prawdopodobnie uwiecznione na pomniku na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan zmarłe dzieci:

  2. Annę Szafarkiewiczównę   (12.07.1854-10.05.1855) i
  3. Kazimierza Szafarkiewicza (03.03.1856-22.07.1856)

  4. Adama Szafarkiewicza, ur.1860 r., żona Franciszka z domu Grobelna; 
  5. Jadwigę (zwaną Figa) Szafarkiewiczównę
  6. Anielę Laurentowską (mąż dr Wojciech Laurentowski) 

Poniżej, tablica nagrobna Ś+P Józefa Szafarkiewicza (foto Jarosław Witek):

Świadectwem spoistości ówczesnej rodziny Szafarkiewiczów jest dedykacja uczyniona przez Brunona Józefa Szafarkiewicza 
dla stryja Nikodema Szafarkiewcza na stronie 5 rozprawy doktorskiej Józefa Szafarkiewicza: 
        Najdroższemu Stryjowi
        Nikodemowi Szafarkiewiczowi
        Mężowi bardzo szlachetnemu i godnemu
        Z powodu wielu dobrodziejstw doznanych od Niego. 
   
      tłumaczyła: dr Maria Szafarkiewicz
  kopia
         http://www.proprint-service.de/