akt zgonu Teodora Suppingera odpisany z mikrofilmu dzięki uprzejmej pomocy pani Bernadety Świerczewskiej