Sylwester Szczutowski później Szafarkiewicz
właściciel ziemski.

Urodził się około 1759 r. zmarł bowiem w Słaboszewie pow. Mogilno dnia 27. X. 1842 r. mając 83 lata. W metryce urodzenia syna jego Wawrzyna, ur. w Starym Radziejowie dnia 15 sierpnia 1791 r. Nazywał on się Szczutowski, co zapisano 

Zamieszkiwał on w majętności Stary Radziejów pow. Nieszawskiego b. Królestwo Polskie, której był właścicielem.

Nazwisko Szafarkiewicz przybrał w-g. zapisków z powodu udziału w powstamiu. Później nabył majętność Drwalewo w gminie Bytoń pow. Nieszawskiego w okolicy Piotrkowa Kujawskiego, gdzie się urodził drugi syn jego Nikodem – Jan Nepomucen 14. IX. 1795 r., ochrzczony w parafii Witowskiej 15. IX. 1795 r. (p. metrykę ur.) 

Skoro później urodził się syn Nikodem w Drwalewie w 1795 r., to musiało to być Powstanie Kościuszkowskie 1794 r.

Później nabył majętność Liszków pow. Inowrocławskiego. Potem nabył majętność Gocanowo nad Gopłem dla syna, a wreszcie majętność Słaboszewo pow. Mogilno w pobliżu Pakości. Żoną jego była Klara z Kreszkowskich z Radziejowa. 

Sylwester Sz., pradziad mój, zmarł 27. X. 1842 r. w Słaboszewie, mając lat 83 wg. metryki śmierci parafji Szczepanowskiej.

Śmierć jego zgłosił najstarszy syn jego Wawrzyn w parafii w Szczepanowie osobiście, nie podając dokładnej daty urodzenia oraz miejscowości urodzenia jak również imion rodziców swego ojca, co stwierdziłem osobiście w Szczepanowie w księgach parafialnych.

Pozostawił on dwóch synów,
Wawrzyna ur. 15. 8. 1791 r. w Starym Radziejowie 
i młodszego
Nikodema – Jana Nepomucena, mego dziadka, ur. 14.9.1795 r. w. Drwalewie pow. Nieszawskiego, 
oraz córkę, która wyszła za mąż za Orłowskiego.

odpis z rękopisu – zeszytu kpt. WP Władysława Szafarkiewicza

uzupełnienia (Stanisław J. Plewako):

Szczutowscy z Kujaw byli herbu Prus II

wg. podania rodzinnego ur. w Trokach na Litwie, co może być wątpliwe i związane z koniecznością podania takiego miejsca urodzenia, by władze miejscowe (pruskie) nie mogły sprawdzić tożsamości rzekomego Szafarkiewicza.

Żona Sylwestra Szafarkiewicza Klara z Kreszkowskich wymieniona jest 8 stycznia 1824 r.: "Klara Szafarkiewiczowa, stanu szlacheckiego, z miejscowości Głębokie (parafia Chełmce)", a zmarła po 1827 r., bowiem zapis o rodzicach Nikodema w metryce jego ślubu wymienia ich jako mieszkających w Krolestwie Polskim.

Do zaboru pruskiego (Poznańskie) Sylwester Szafarkiewicz przeniósł się po Powstaniu Listopadowym, zapewne z racji wieku  zamieszkał przy synu w Słaboszowie. Majątku Liszków najpewniej nie nabył, był to posagowy majątek jego synowej Nepomuceny z Mieczkowskich.

Jak wynika z dat, do śmierci zamieszkiwał wraz z rodziną najstarszego syna. Już  15.09.1822 Sylwester mieszkał w Gocanowie nad Gopłem, pod nazwiskiem Szafarkiewicz, co wynika z aktu chrztu jego wnuczki Franciszki Nikodemy w parafii Chełmce. 

W 1811 Marianna Szafarkiewicz, zapisana została w księgach jako chrzestna - virgo de Konarzewo, parafia Chełmce (a także w 1824 chrzestna Juliana syna Wawrzyńca, jako virgo de Gocanowko). Była to więc z pewnością córka Sylwestra, później zamężna Orłowska, wg zapisków kpt Władysława Szafarkiewicza.

Wg przekazu w gałęzi Wawrzyńca: najpierw wyemigrował do Francji, (mógł być to mjr Józef Szczutowski, członek kapituły i kawaler orderu Virtuti Militari  orderu VM zakazanego przez Targowicę) gdzie poznał niejakiego Szafarkiewicza. Ten śmiertelnie chory, oddał mu swe dokumenty, aby Szczutowskiemu ułatwić powrót do kraju. Szczutowski pod zmienionym nazwiskiem i imieniem osiedlił się, prawdopodobnie na Kujawach, jako Sylwester Szafarkiewicz, . 

stan wiedzy: 2014-09-06