Rozalia Szafarkiewiczowa 
z domu Suppinger 

Rozalia z Suppingerów Szafarkiewiczowa ur. w Poznaniu 1808,  
zmarła i pochowana została w Poznaniu w wieku 97 lat. 
Rodzicami Rozali byli: 

ojciec Teodor Suppinger (zm. w Poznaniu 9-kwi-1825 r. w wieku 62 lat, tj. ur.1763), 
oficer napoleoński, ranny i pozostały w Polsce, rodem z Alzacji, sędzia (w Poznaniu ?)   
   oraz
matka Kunegunda Suppinger z Góreckich (zm.17-sty-1852 w wieku 82 lat, tj. ur.1769/1770) 
pochodziła z majątku Świńsko  k/Tomaszowa Mazowieckiego), gdzie obecnie również znajduje się zabytkowy dworek, lecz o 100 lat późniejszy

          Zobacz:

Etymologia nazwiska Suppinger

Nikodem Szafarkiewicz - mąż Rozalii

Genealogia Szafarkiewiczów

Notatki Rozalii o rodzinie 
w notesie - dawnym sztambuchu