Wyniki kwerendy internetowej na stronie www Biblioteki w Kórniku http://www.bkpan.poznan.pl/:
wypisy z dawnych akt,  gazet i ksiąg metrykalnych  dotyczących nazwiska
Szczutowski:

 

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

17 (Nr. 146) 1488

N. Andrzej Szczutowski kwituje ks. Jana Zunskiego plebana w Koszutowie z zobow. stawienia do akt brata swego Macieja Zuńskiego i rezygnowania porówni z bratem tym 4 łł. w Koszutowie na wyderk. w 10 grz. (p. 24)

====================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

8826 (Nr. 931) 1578

Jakub Szczutowski brat rodz. i spadkob. ol. Macieja S. daje zobow. Wojc. Ciesielskiemu całe części po bracie i od innych osób nabyte koło m. Buk za 1. 000 zł. sprzedać (f. 875)

=====================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

597 (Nr. 9) 1578

Wojc. Ciesielski dziedzic w Cieślach zobow. się cz-i wsi Cieśle woj. pozn. Jakubowi Szczutowskiemu z ziemi dobrzyń. sprzedać (f. 72v)

 

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

2299 (Nr. 160) 1582

Bartłomiej Turzyński winien 50 zł. Agnieszce Szczutowskiej wd. po Piotrze S. (f. 269v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

10402 (Nr. 945) 1585

Maciej Szczutowski, s. o. Jak., kwit. z 100 zł. Wawrzyńca Piekarskiego (f. 631)

=====================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

5143 (Nr. 66) 1599

Jan Mikołajewski dziedzic w Mikołajewicach Wężykowych Maciejowi Szczutowskiemu, s. o. Jakuba S. z pow. pozn. zap. dług 450 złp (f. 77)

=====================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część A

49 (Nr. 970) 1600

N. Maciej Szczutowski. kwit. Dorotę z Woźnik, wd. po ol. Kasprze Gnińskim, oraz ol. Feliksa Gnińskiego jej syna z s. 2. 500 złp., w których ona z ol. synem całą wś Posczykowo p. gn. zastawiła (f. 53v). Ona kasuje swe prawa opr. na tej wsi (f. 53v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

2997 (Nr. 1414) 1623

Anna Szczutowska, c. o. Jakuba S., ż. Stanisł. Skrzetuskiego, części Ciesiel p. pozn. Jerzemu Kurnatowskiemu, s. o. And. K. za 2. 200 złp. sprzed. (f. 562v)

2998 (Nr. 1414) 1623

Kat. Szczutowska, c. o. Jakuba S., ż. Jana Skrzetuskiego s. o. Wojc. S., części Ciesiel p. pozn., sprzed. za 2. 200 złp. Jerzemu Kurnatowskiemu (f. 565v)

=====================================================================================

3576 (Nr. 1417) 1631

Mikoł. Kłodziński, s. o. Piotra Kł., części ojcz. połowy kwasu p. gn. Walentynowi Postruskiemu, s. o. Jana za 1.650 złp. sprzed. (f. 35v) Kat. Szczutowska ż. zezn.

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

3084 (Nr. 1414) 1624

Jan Szczutowski, żonie Barbarze Pląskowskiej, zap. pos. 800 złp. (f. 778v)

=====================================================================================

Metrykalia > Katolickie > Część 2

8578 (Objezierze)

1632.31/V. Dziecko GD. Jana Szczutowskiego dzierż. w Niemieczkowie i Barbary -- GD. Wojc. z Sadów Sadowski i GD. mniska z Chowanowa

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

7965 (Nr. 80) 1639

Jan Szczutowski, s. o. Mac. S., s. 2. 000 złp. przez ol. Adama Pląskowskiego Zofji Buszkowskiej, obec. ż. Jana Modliboga na wsi Jankowo Kość. opraw. a przez Zofję Maciejowi Pl. sced., a przez Mac. P. sobie sced. i s. 2. 000 złp. pos. przez ol. Mikołaja Pl. Agnieszce Zdzychowskiej ż. swej 1-o v. na wsi Strzyżewko opraw., a przez Agn. Jerzemu Pl. sced., a przez Jerzego sobie sced., i s. 200 złp. przez ol. Adama Pl. Stanisławowi Buszkowskiemu spos. długu zapis., a przez B-go Zofji B-ej wd. po tym Pl., 2-o v. Modlibogowej sced., a przez nią M-owi sced., a przez Jana M. Maciejowi Pl., a przez Macieja Pl. zezn., ceduje Stanisławowi Dokowskiemu (f. 574)

Metrykalia > Katolickie > Część 3

15772 (Gniezno Św. Trójca)

1643.0/VII. Jan s. G. Adama Stawickiego i Zofji z przedm. Grzybowo -- N. Szczutowski de Kawiory V. Ulatowska de Pyszczynko

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

1214 (Nr. 173) 1648

Oblata lustracji wojska, dokonanej przez komisarzy: Krzysztofa Mielżyńskiego sty kcyń., Chryzostoma Jaskólskiego pis. gr. pozn., a w obec. Stanisł. Kobierzyckiego klana krzywiń., Jana Tracha Gnińskiego sty gn., Eustachego Kowalskiego, Żychlińskiego, Kołaczkowskiego, Mikołajewskiego i in. pułk. Jakuba Rozdrażewskiego sty koniń. pod Kaliszem 28/7. Naprzód chorągiew pułkownika: biała, krzyż kawal. czerw. i N. M. P. w obłoku i ręka zbrojna z mieczem z obłoku. Koni 100. Porucznik Marcin Pigłowski. Po usarskiej popis dragońskiej chorągwi z żołn. cudzoziem. Koni 100. Por. p. Przybylski. Potem 3-a mniejsza chorągiew arkebuz. Dział kilka. Towarzysze z pod chor. usar.: poczet pułk. 12 k., por. Pigł. 6, Kaz. Rogaliński chor. 4, Stan. Krzycki 3, Stef. Czeski 3, Mac. Biskupski 3, Gorecki 3, Jerzy Nieświastowski 3, Franc. Mycielski 3, Kłodziński 3, Jaruchowski 3, Wojc. Krzycki 3, Bronikowski 3, Żychliński 3, Kaczkowski 3, Łempicki 3, Komorowski 3, Jaraczewski 3, Maciej Krzycki 3, Błaszkowski 3, Rogowski 3, Pruszak 3, Pruśliński 3, Moszczycki 3, Święcicki 3, Korzeniewski 3, Węgierski 3, Karnkowski 3; Potem chorągwie za pieniądze RP.; chor. arkebuzjerów Andrzeja Przyjemskiego biała, krzyż kawal. czarny, koni 150. Porucznik tam Maciej Maniecki a towarzysze: Rotm. k. 12, por. k. 6, Maniecki chor. 5, Herstopski 4, Gorzyński 4, Zawadzki 3, Siewierski 4, Kolnicki 3, Jaraczewski 3, Krzysztof Mężyński 3, Siedlecki 3, Koźlątkowski 4, Pawłowski 3, Czarliński 3, Pruski 3, Manikowski starszy 3, Mężyński starszy 2, Wilkoński 2, Szczutowski 2, Ign. Mieszkowski 2, Skarszewski 2, Bąkowski 2, Franc. Mieszkowski 2, Bąkowski mł. 2, Błociszewski 2, Miełaczewski 2, Muchliński 3, Wojc. Mieszkowski 2, Radzicki st. 2, Grabowski 2, Gliscinski 2, Strzelecki 3, Zakonski (!) 2, Węgierski 2, Krajewski 2, Polanowski 1, Koźlątkowski mł. 1, Koszutski 3, Grodzicki 2, Olbracht (!) 1, Siewierski 3, Tokarski 3, Manikowski mł. 3, Strzelecki 2, Mrowiński 3 k. na które wziął pieniądze RP. nie stawił, to samo 3 k. p. Radzickiego mł. 2-ga chor. za pieniądze RP. arkebuz. Ferdynanda Szczepańskiego sty grudziądz. dostał pieniądze na 100 koni. bez rotm., bez por., tow. 1: Wierzbowski. Chor. nieskompletowana więc okazany tylko jej regestr: Wład. Sokołowski 4, Marcin Wierzbowski 3, Jan Buszkowski 3, Hier. Dobrogoyski 3, Michał Szemborski 3, Jan Kłosiński 3, Wład. Wątpczyński 3, Sew. Zielski (!) 3, Kaz. Barylski 2, Jerzy Wierzbowski 2, Marek Bełdowski 2, Daniel Skotnicki 2, Walerjan Goszczyński 2, Tom. Życki 2, Wojc. Kowalski 2, Jakub Galiński 1, podani na regestrze, a koni nie stawili: rotm. k. 12, Pieczewskiego por. 6, Maciejewskiego chor. k. 5, Flor. Rąmbowskiego 2, 3-a chorarceb. za pien. RP. Piotra Tomickiego dostał on od pułk. pieniądze na 100 k. Chor. czerw., krzyż biały, Brak jeszcze kilku tow., pw. którym rotm. protestuje iż pien. pobrali: Rotm. k. 12, por. 4, chor. 4, Głoskowski 3, Koryciński 3, Giżycki 3, Pacinowski 3, Tomicki 3, Iworowski 3 choć bez pistoletów, Poklatecki 3, Pacynowski 3, Borzysławski 3, Aleks. Skrzynski 3, Rzepecki 3, Bogucki 3, Czepowski 2, Krzesiński 2, Podlowski 2, Kielczewski 2, Suchowski 2, Zorzewski 2, Porczyński 2, Szetlewski 2, Topolski (na zbroi ma się poprawić) 2, Gorecki 2, Grzymski (konie poprawić) 2, Szadek 1, Koryciński 1, Pieniądze wzięli a pocztów nie stawili: Sebast. Skrzyński 3, Biskupski 3, Jan Buzyński 2, Rosnowski 2, Bogusławski 1, 4-a chor. arkeb. Jarosza Pigłowskiego za pien. RP. czerw. pole, krzyż biały, brzegi białe z żółtą mieszane kitajką. Dostał pien. na 150 k. Niekompletna. rotm. 12, por. 4, chor. 4, Lisiecki 4, Zbilitowski 4, Krzucki 3, Słonczewski 3, Jemieliński 2, Gniazdowski 2, Rosnowski Starszy 2, Rosnowski Mł. 2, Rosnowski 2, Zdzowski St. 2, Zdzowski Mł. 2, Kembłowski 2, Szczurowski 2, Waliszewski 2, Pierzczalski 2, Parzynczewski 2, Rozdalewski 2, Rozdalewski Mł. 2, Bułakowski 2, Gostkowski 2, Nie stawili: Rzepecki 3, Wróblewski 3, Kownacki 3, Boniński 3, Mierzewski 3, Dambrowski 3, Szczawiński 2, Łaskawski 2, Jaraczewski 2, Gałęski 2, Szczytowski 2, Gałkowski 2, 5-a arkeb. chor. Stanisł. Skrzetuskiego za pien. RP. wziął ich na 100 k. nie mógł jej zgromadzić w tak krótkim czasie ale postara się to zrobić do generalnego popisu. Teraz por. Krzywański a tow.: rotm. k. 12, por. 4, chor. 6, Chłapowski 6, Kaz. Czacki 4, Swiętosł. Czacki 3, Starzęcki 3, Wolski 3, Aleks. Czacki 2, Jelitowski 2, Goliński 2, Wieszczycki 2, Bratkowski 2, Radziszewski 2, Gajewski 2, Parzynczewski 2, Drachowski 2, Modliszewski 2, Przysiecki 2, Rynkowski 2, Pawłowski 1, Parczewski 1, Bętkowski 2, Rolski 2, Grzegorzewski 2, Stanicki 2, Kostka Aleks. zobowiązał się stawić komp. dragońską, ale "kobeły z Wrocławia zbieżeć tak prędko nie mogły" tedy prosi o prolongację popisu. Stanęła na placu 9/8. Chor. czerw., krzyż biały. Pod nią sami finowie-samogalczycy i Niemcy (f. 626v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

8562 (Nr. 82) 1651

Florjan Krzywosęcki i Dorota Dąmbska m. zap. dług 220 złp. Wojc. Szczutowskiemu, i Teresie Cerekwickiej m. (f. 378)

===================================================================================

8700 (Nr. 82) 1652

Wojc. Szczutowski i Teresa Cerekwicka m. s. 220 złp. przez ol. Florjana Krzywosędzkiego i Dorotę Dambską, żyj. m., zap., ced. Kazimierzowi K. (f. 541v)

===================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1

11365 (I. P. 1067 X) 1654

Wojc. Szczutowski, zap. pos. 1.500 złp. ż. Teresie Cerekwickiej (f. 384v)

=====================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

9135 (Nr. 82) 1657

Teresa Cerekwicka, wd. po ol. Wojc. Szczutowskim, kwit. z 82 złp. Krzysztofa Czarneckiego (f. 1240)

8702 (Nr. 82) 1652

Stanisł. Szczutowski, zap. dług 1. 200 złp. Barbarze Pląskowskiej wd. po ol. Janie S., matce swej (f. 543)

=====================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

1283 (Nr. 180) 1655

Zuzanna z Chorbowa Zarankówna wd. po Wojciechu Pruszaku Bieniewskim, 2-o v. ż. Stanisł. Szczutowskiego oni dostają kons. sced. wsi król. Padarzewo w p. gn. z wojt. Pawłowi z Chomęcic Morawskiemu i Dorocie z Kaczkowa małż. (f. 293) 13/9 1654.

=====================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

4783 (Nr. 227) 1660

Wojciech z Zakrzewa Zboży Radojewski łowczy inowrocł. z I i Stanisław Szczutowski i Zuzanna de Orbów Zarankówna małż. z II kontr. dzierż. wsi Potrzonowo p. pozn. (f. 622) s. v. 1. 100 zł.

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

9657 (Nr. 86) 1678

Anna z Pląskowa, wd. po ol. Stanisł. Dokowskim, 2 v. po ol. Wojciechu Trzcińskim, i Wawrzyniec Darnowski i Zofja Szczutowska małż., z kontr. dzierżawy wsi Jankowa Kościelnego, z r. 1677 kwit. się (f. 111); s. v. 1. 100 złp.

=====================================================================================

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

10016 (Nr. 88) 1688

Zofja Szczutowska, wd. po ol. Wawrzyńcu Darnowskim bp. +-tym, zap. s. 2. 000 złp. konw. august. trzemeszeń. (f. 236v)

 

Zestawienie dokonane przez Jarosława Witka na stronie www zamieścił  Stanislaw@Plewako.pl    2005-02-08